Airini PAYNE

Be the first to share your memories or express your condolences in the Guest Book for Airini PAYNE.
Service Information
Academy Funeral Services Ltd
65 Main South Road
Christchurch, Canterbury
033430919
Death Notice

PAYNE,
Airini Hinemoa Kahurangi
(nee Lewis):
29.1.1947 – 14.9.2019

E iri nei kã parekawakawa kai ruka i te whare o Tikao Pukurau o Mairehe hoki.
Te tai rã, te tai rã, e pari ana kã tai o mahara ki te ara whãnui a Makawhiu
Pupuhi e te hau wahine, te uri o Rakamamao
i tukua iho i Te Ahu Pãtiki
E heke, e te hau maiaki, kia mihi koe ki õ pane hiwi
mai i Kãkãnui ki Te Manu Küia
ki Te üpoko o Hinetewai, ki Te Rãpaki a Huikai
ki Te Niho o Tütekawa, ki Te Ika a Tuaika
ã tau noa ki ruka o Koukourarata.

Peacefully passed away surrounded by her whãnau. Treasured daughter of Frank and Linda Lewis, loved mother and mother-in-law of Michael and Jacqui, Matiu and Dione. Much loved Taua of Tre, Leah, Türãhui, Tãne, Isaac, Chiara, Lachie and Bethany. Loved sister of Ra, Tamanuiarangi, Manu, Riki, Teripa, Maui, Jan, and Ross.
Kia au te moe – may you rest peacefully.
Airini's funeral service will commence at 10.30am, Tomorrow (Tuesday), at Tutehuarewa, Koukourarata, Port Levy, prior to interment at the Koukourarata Urupa. Te Ruahine o Koukourarata, o Wharekauri, o Waikawau ko karo, ka takiaue nei.

logo

Published in The Press on Sept. 16, 2019
Give others a chance to express condolences. Not right now.